Share

Paagal sa ek ladka hai, Jo mujh ko acch

Paagal sa ek ladka hai, Jo mujh ko acch

Inkar Ko Ikrarr Kehte Hai Khamosi Ko Iz

Inkar Ko Ikrarr Kehte Hai Khamosi Ko Iz

Tera Saath hai Toh mujhe kya kami hai..

Your Reaction?