Share

Bhagwan kare tujhe bahut pyaar mile

Bhagwan kare tujhe bahut pyaar mile

Manzil ki taraf badhte raho. Jo dil kahe

Manzil ki taraf badhte raho. Jo dil kahe

Pehla Question Dekh Kar Wah – Wah – Wah – Wah Ho Gayi

Your Reaction?