Share

Mausam ki Jankari de rahi hai kya

Mausam ki Jankari de rahi hai kya

Bahar Kutta khada hain yaar

Bahar Kutta khada hain yaar

Don't kill student , wait for teacher

Your Reaction?