Share

Goddess Durga Aarti Lyrics

Goddess Durga Aarti Lyrics

Chandan ki khushbu resham ka Haar

Chandan ki khushbu resham ka Haar

Chand ki chandani, Basant ki bahar

Your Reaction?