Share

Maa sakti k prasad se

Maa sakti k prasad se

Shri Durga Stuti

Shri Durga Stuti

Aarti of Goddess Durga

Jai Ambe Gauri, Mayya Jai Shyama Gauri
Tumko Nish-Din Dhyavat, Hari Brahma Shivri - Om Jai AmbeGauriMaang Sindoor Virajat, Tiko Mrig-Mad Ko
Ujjwal Se Dou Naina, Chandra Vadan Niko - Om Jai Ambe GauriKanak Samaan Kalewar, Raktaambar Raaje
Rakt Pushp Gal-Mala, Kanthan Par Saaje - Om Jai Ambe GauriKehri Vahan Rajat, Kharag Khapar Dhaari, Sur Nar Muni Jan Sevat,
Tinke Dukh Haari - Om Jai Ambe GauriKanan Kundal Shobhit , Naas-Agre Moti
Kotik Chandra Divakar, Sum Rajat Jyoti - Om Jai Ambe GauriShumbh Nishumbh Vidare, Mahishasur Ghati
Dhumra-Vilochan Naina, Nish-Din Mad Mati - Om Jai Ambe GauriChandh Mundh Sanghaare, Shonit Beej Hare
Madhu Kaitabh Dou Maare, Sur Bhe Heen Kare - Om Jai Ambe GauriBrahmani Rudrani, Tum Kamla Rani
Aagam Nigam Bakhani, Tum Shiv Patrani - Om Jai Ambe GauriChon-Sath Yogini Gavat, Nritya Karat Bhairon
Baajat Taal Mridanga, Aur Baajat Damaroo - Om Jai Ambe GauriTum Ho Jag Ki Maata, Tum Hi Ho Bharta
Bhaktan Ki Dukh Harata, Sukh Sampati Karata - Om Jai Ambe GauriBhuja Chaar Ati Shobhit, Var Mudra Dhaari
Man Vaanchit Phal Pavat, Sevat Nar Naari - Om Jai Ambe GauriKanchan Thaal Virajat, Agar Kapoor Baati
Maal-Ketu Me Rajat, Kotik Ratan Jyoti - Om Jai Ambe GauriShri Ambe-Ji-Ki Aarti, Jo Koi Nar Gaave
Kahat Shivanand Swami, Sukh Sampati Paave - Om Jai Ambe Gauri

Your Reaction?